Conducere companie

Gheorghiu Eduard Laurentiu – Director General CV

Teleasa Ion Adrian – Presedinte al Consiliului de Administratie CV

Munteanu Sorin Ionut- Membru  al Consiliului de Administratie CV

Popica Florin  – Membru al Consiliului de Administratie CV

Zabolotnii Carol Alexandru – Membru al Consiliului de Administratie CV

Florin Victor Dumitriu – Membru al Consiliului de Administratie CV