Conducere companie

Gheorghiu Eduard Laurentiu – Director General CV

Teleasa Ion Adrian – Presedinte al Consiliului de Administratie CV

Munteanu Sorin Ionut- MembruĀ  al Consiliului de Administratie CV

Popica FlorinĀ  – Membru al Consiliului de Administratie CV

Zabolotnii Carol Alexandru – Membru al Consiliului de Administratie CV

Tudan Teodor Alexandru – Membru al Consiliului de Administratie CV